Styret har besluttet at årsmøtet i Trøndelag Folkemusikklag avholdes lørdag 12. mars 2022 kl. 10:00. Også i år blir møtet digitalt, da vi fortsatt lever i usikre tider med hensyn til pandemien. I tillegg er det styrets klare oppfatning at fjorårets digitale årsmøte, det første i historien, på alle møter ble et godt møte. Både den nylig avholdte digitale lokallagskaffen og fjorårets digitale årsmøte er eksempler på at det er mulig å få til gode og nære «treff» også uten fysisk tilstedeværelse. 

Styret håper naturligvis på god representasjon på årets årsmøte. Innkalling sendes ut om ikke lenge til alle lokallagene våre samt til alle direktemedlemmene.

 

Styret.