Da er 2021 historie, og styret i Trøndelag Folkemusikklag startet året med å invitere til digital lokallagskaffe 11.januar. Snakk om god start på året! Vi fikk en god runde «rundt bordet» blant de representerte lagene, og fikk bekreftet at det sannelig skjer mye spennende rundt omkring i fylket, trasige tider til tross. Ikke bare fikk vi innblikk i hverandres aktiviteter, den digitale kaffekoppen muliggjør også nettverksbygging på tvers av lokallagene. Dette varmer et styre med ansvar for å legge «tilhøva til rette» for arbeidet i lokallagene våre. 

For de av lokallagene som av ulike årsaker ikke hadde mulighet til å delta, og til de (få) som beklageligvis ikke mottok invitasjon i forkant av årets første digitale kaffe: Vi går for et nytt digitalt kaffelag henimot sommeren!

 

Styret.