Under Trøndelagskappleiken på Vauldalen Fjellhotell lørdag 2. oktober ble Geir Egil Larsen fra Verdal og Sverre Bjørkås fra Oppdal, innlemmet blant våre æresmedlemmer.

Begge har i løpet av de siste 50 årene gjort en formidabel innsats for formidling, bevaring og utøvelse av trøndersk folkemusikk. Særlig trekker styret frem arbeidet begge har gjort for å rekruttere yngre krefter inn i miljøet.

Gratulerer til begge to! 

 

Mvh

Styret i Trøndelag folkemusikklag