Geir Egil Larsen - utnevnt under Trøndelagskappleiken på Vauldalen 2021

Sverre Bjørkås - utnevnt under Trændelagskappleiken på Vauldalen 2021

Anders J. Reitan – utnevnt under Trøndelagskappleiken i Ålen i 2018

Ivar Innerdal – utnevnt under Trøndelagskappleiken i Ålen i 2018.

Johan Eiliv Vestrum – utnevnt under Trøndelagskappleiken i Oppdal i 2016.

Olav Nyhus – utnevnt under Trøndelagskappleiken i Oppdal i 2016.

Randi og Peder Gullikstad – utnevnt under Trøndelagskappleiken i Oppdal i 2016.

Inge Godtland – Utnevnt under Trøndelagskappleiken på Vauldalen i 2011.

Olav Mogstad – Utnevnt under Trøndelagskappleiken på Levanger i 2006.