FORMÅL

Formålet til folkemusikklaget er å arbeide for å ta vare på og fremme bruken av de lokale tradisjonene innen instrumental folkemusikk, folkedans og vokal folkemusikk.