Kontakt Trøndelag folkemusikklag:

leder@trondelagfolkemusikklag.org