Alle medlemmer kan søke om støtte til prosjekter som fremmer, formidler eller ivaretar lokal folkemusikk eller folkedans. Det er løpende søknadsfrist.

For å sikre rekruttering til miljøet prioriteres støtte til barn og unge.

En søknad må inneholde følgende: 

  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett
  • Målgruppe 
  • Kontonummer

Søknad sendes til leder@trondelagfolkemusikklag.org og behandles fortløpende. 

 

Mvh

Styret.