• utøver(e) som har gjort en ekstraordinær innsats for trøndersk folkemusikk, innen sitt tradisjonsområde, eller på tvers av tradisjonsområder i de to trønderske fylkene.
  • utøver(e) som særlig legger vekt på innsamling og formidling av trøndersk folkemusikk. Ikke nødvendigvis noen med gode resultater på kappleiker og lignende, men som likevel er en viktig tradisjonsutøver. Prisen setter slik ikke krav til at utøveren må inneha en suveren teknikk.
  • en komponist som skaper ny musikk i tradisjonell stil. Prisen kan også gå til utøvere som går nye veier med tradisjonsmusikken, i samarbeid med andre stilarter

 

Tildelinger:

2023 - Olav L. Mjelva, Røros

2021 - Sturla Eide, Orkdal 

2018 - John Ole Morken, Ålen/Sigdal

2016 - Torill Aasegg, Byneset