I samarbeid med Norsk senter for folkemusikk og folkedans har vi den siste tiden  jobbet for å tilgjengeliggjøre Kilde CD’ene våre digitalt. Dette kan vi endelig si at vi har fått til og det er med stor glede, og ønske om at dette materialet blir enklere å bruke for hver og en. Vi håper at dette kan være til nytte for alle våre medlemmer samt andre som kan være interessert i dette materialet. 

 

Link: https://www.folkemusikkogfolkedans.no/kjeldeutgjevingar?fbclid=IwAR3wdiXE1WOOggC_P5ydgSsJ4lqyocCDL4lL39rHDs_VnwT20auwEF5R_JU